Våre ansatte

Å våge, tro og drømme!

FRA OFFER TIL KRIGER:

Linda Øye

Daglig leder/Veileder

Mobil: + 47 482 54 495
E-post: linda@offertilkriger.no

Merethe Aarthun

Kontormedarbeider

Mobil: + 47 929 83 277
E-post: post@offertilkriger.no

Veiledere:

Steinar Bø

Prosjektansvarlig

Mobil: + 47 481 11 275
E-post: steinar@offertilkriger.no

Geir Edland

Veileder

Mobil: + 47 952 14 789
E-post: geir@offertilkriger.no