Møt Drømmefangere som skaper virkelighet.

26695235_10154910331932331_137528981_o-2

Marit Songe Parmann er Drømmefanger sammen med sin ektemann Kalle. Fra i år 2018 har de bestemt at de vil bidra med 30.000,- i de neste 3 årene til Drømmefangerfondet. (Dere kan lese mer om Drømmefangerfondet på slutten av dette innlegget)

Grûnder bak Fra offer til kriger, Linda Øye og Marit Songe Parmann sine veier krysset hverandre i 2017. Her er deres historier. Hvordan de tenkte og jobbet fra hvert sitt ståsted. Fra hver sin bakgrunn og hvordan dette ble starten på et samarbeid:  

Rogaland 2012

Linda: En god og dyktig kollega av meg i Mestringsenheten i Sandnes sa: «Linda, du er mot alt det vi lærer på skolen. Du skulle ikke klart deg så bra, ifølge det vi lærte». Dette var starten på Fra offer til kriger. Jeg er en tenker og jeg visste at det er jo ingenting unikt med meg. Hvis jeg har klart det, så må det være enda flere som kunne klare å komme seg. Jeg tenkte ting i biter, og det gikk opp for meg at det var ikke min psykiske lidelse som hadde hindret meg i en reell deltakelse i samfunnet. Det var faktisk at jeg etter år på sykehus hadde ubevisst gått inn i en offerrolle. 

Det var nettopp offerrollen som gjorde at jeg bar en skam og en tro på at jeg var veldig annerledes, som gjorde at jeg unngikk å omgås «normale» settinger og aktiviteter. Jeg bar på en påført håpløshet. En håpløshet som ingen hadde påført meg med mening, men som var en bivirkning av å ha vært mange år i institusjon. Sammen med skammen av det tabuet rundt psykiatri i samfunnet. Det var offerrollen som hindret meg i å ha en reell deltakelse i samfunnet, i en mye større grad enn min psykiske lidelse. Dette betydde at jeg måtte gjøre en viktig jobb med meg selv. Jeg måtte snu fokus. Jeg hadde opplevd mer motstand enn et gjennomsnittsmenneske, men så er jeg her likevel. Er jeg da et offer? Nei, jeg er en kriger.

Jeg satte i gang å lage en prosjektbeskrivelse og så alle mulighetene som ligger i å blande kompetanse. Det å jobbe likeverdig fag- og erfaringsskompetanse ville virkelig gi en bredde i kunnskap som jeg selv hadde savnet. Jeg møtte aldri håpbærerne. De som hadde reist seg. Mitt første møte med en slik historie var Arnhild Lauveng sin bok «I morgen var jeg alltid en løve». Den boka var en aha-opplevelse for meg. 

Rogaland 2017

Linda: Jeg hadde nå ansatt kursholdere med både fag- og erfaring. Vi hadde nå kjørt flere vellykkede kurs. Det vil si utrolig dyktige deltakere som alle jobbet mot sine egne mål og drømmer. Det funket å ha flere kompetanser sammen. I tillegg til at jeg hadde utarbeidet nye produkter. Antall følgere på Facebook økte ukentlig og jeg fikk flere og flere henvendelser fra hele landet. Da tallene fra regnskapskontoret kom innså jeg at jeg faktisk hadde bygget en bedrift. Et sosialt entreprenørskap med store muligheter til å kunne gi enda flere muligheten til å jobbe mot sine egne drømmer og mål. I tillegg til å ansette flere med ulik kompetanse.

For å klare dette innså jeg at nå trengte jeg enda flere på laget. Mennesker med helt annen bakgrunn og kompetanse enn det som var viktig som kursholder, som kunne hjelpe oss å få dette videre. De resultatene våre flotte deltakere viste, beviste at dette funker og enda flere bør få tilbud om kurs. For å jobbe mot sine egendefinerte drømmer. Behovet visste jeg at fantes fordi jeg fikk henvendelser fra flere og flere som ønsker å delta på våre kurs. Nå trengte vi både mer kompetanse og midler for å bygge Fra offer til kriger videre. Så kom det en dag en uventa henvendelse fra Hordaland.

Hordaland

Marit: Min mann Kalle og jeg gjort det godt i bedriftene våre og for et par år siden satt vi av pengepott til gode formål. Stikkord for de prosjektene vi støtter er utdanning, kompetanse, utvikling og læring, samt at det er ønskelig å kunne følge med på hva pengestøtten går til. Vi har ikke hastverk med å gi fra oss pengene, og har gitt en liten slump til lokale aktiviteter der vi bor, og til et barnehjem i Kenya. Linda og Fra Offer til Kriger dukket opp i min Facebook feed og traff meg umiddelbart. Her er det ei dame som får til mye med små midler; her kan våre penger strekke langt!

Jeg opplever at Linda gjør noe godt for de som faller utenfor det ordinære hjelpeapparatet. Fra offer til kriger gir håp til de som ikke har fått livet sitt på plass slik de ønsker. Jeg liker det at hun tror på menneskets egne krefter og at det ikke skal syes offentlige hjelpeputer under armene på noen. Vi lever på livets lyse side, men har også utfordringer i hverdagen som kan være vanskelig å mestre. Noen ganger kan en liten pengesum hjelpe deg et stort steg videre hvis du selv tar i et tak og får rett hjelp til å komme videre.

I Rogaland sitter Linda og blir utrolig glad for telefon fra Marit. Jeg elsker mennesker og kjenner igjen godhet når jeg snakker med mennesker. Pengene går inn på Drømmefangerfondet, som er opprettet for at vi skal nå privatpersoner. Drømmefangerfondet skal være et fond der deltakere som ikke tilhører våre kunder kan søke om å få dekket deler av, eller hele kursavgiften.

30.000,- for en kursplass på 6 måneder har Linda lært at ikke er dyrt, men samtidig har hun lovet seg selv å aldri glemme hvor hun kommer fra. 30.000,- kan være utrolig mye penger for en privatperson. Søknadene til Drømmefangerfondet skal gå inn til styret, slik at vi er flere som tildeler midler etter kriterier og personlig økonomi.

Jeg holdt på å sette sammen et styret med mennesker med ulik kompetanse og jeg tenkte at jeg måtte høre om Marit kunne tenke seg å bidra inn i styret. Hun har helt klart en kompetanse som vi kunne trenge. Jeg spurte henne spent.

Marit: Jeg har takket ja til en styreplass i Fra offer til kriger AS og gjennom dette skal jeg være med å avgjøre hvem som skal få pengestøtte fra Drømmefangerfondet. Det er med stor ydmykhet jeg går til denne oppgaver, og det gjør rett og slett godt i hjertet.

Nå er Marit Songe Parmann en del av styret sammen med Else Tungland, Tor Jan Bredenbekk, Dave Roberts og meg selv. Styret har en bred kompetanse og erfaringer fra ulike bakgrunner. I tillegg til at vi har kursholdere med ulik kompetanse. Annelise Opsal, som er på vei til å ansettes som daglig leder, har en annen viktig kompetanse og erfaring. I tillegg er Fra offer til kriger tatt opp som utviklingsbedrift hos Validè, som er et inkubatorfirma.

Vi har flere støttespillere som vi vil presentere etter hvert, men dere forstår at Fra offer til kriger har gått fra «Jeg» til «oss». Vi er et sterkt team som spiller hverandre gode med den ulike bakgrunn og kompetanse vi besitter.

Hva er Drømmefangerfondet?

Drømmefangerfondet er opprettet slik at vi kan rette oss mot privatpersoner og tilby kursplass uavhengig av om de tilhører noen av våre kunder. Her kan de som ønsker å delta på kurs søke om å få dekket deler av/hele kursavgiften utfra egen personlig økonomi. Søknadsfrist og kriterier for de som ønsker å søke fra fondet vil alltid være før hvert «Skipper i eget liv» kurs, som er det kurset som går i 6 måneder. Informasjon om dette vil alltid følge utlysning av nye kurs. Søknadene vil bli behandlet i styret og søkere vil få svar på sin søknad før kursstart. Midlene til fondet kommer fra privatpersoner og bedrifter.

Hvordan kan jeg bli Drømmefanger?

Privatpersoner:

Privatpersoner kan Vippse til #132038. Da er det å trykke på «Betal» på Vipps og taste inn nummeret. Drømmefanger vil da dukke opp og du kan Vippse ønsket beløp. Det er også mulig å betale direkte inn på kontoen til Drømmefangerfondet. Kontonummer er 3633.54.42711. Vi er opptatt av at alle monner drar, det er ingen minstebløp. Vi skriver navn på alle Drømmefangere foreløpig på festet innlegg på Facebook, men vi skal også lage en oversikt over Drømmefangere på våre nettsider i løpet av 2018.

Bedrifter betaler inn på samme måte som privatpersoner enten ved å Vippse eller ved å betale inn på kontonummer 3633.54.42711:

HVA FÅR VÅR BEDRIFT IGJEN FOR Å BLI EN DRØMMEFANGER?

  •  Hjelpe mennesker til å få delta på kurs og jobbe mot sine egne drømmer og mål.
  • En fysisk Drømmefanger som kan henges opp i bedriften, som symbol på at dere bidrar til samfunnsnyttig formål.
  • Logo på nettsiden vår www.offertilkriger.no og sosiale medier der vi vil lage en oversikt over alle våre Drømmefangere.
  • En god følelse av å bidra til mennesker som har en utfordrende hverdag eller er havnet på utsiden av samfunnet, eller eget liv, får en reel deltakelse i samfunnet.

Send gjerne mail til post@offertilkriger.no, eller ring Annelise på mobil 99603116 for enda mer informasjon om hva vi jobber med og hvordan.

drc3b8mmefangerjpg-3

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *