bent-profilbilde

Helseminister Bent Høie

-besøkte oss i september 2014.
Her snakker han om våre deltakere på LEV VEL konferansen til Extrastiftelsen, 22.01.15

Statsminister Erna Solberg

11. september 2018

Se NRK innslaget her

09dbfdf1-cc8e-47ff-aefd-b18777d84d7e

De Modigste jeg Vet

Episode 4

Ida-Michelle var bare 15 år når hun møtte veggen.
Å være høysensitiv er veldig utfordrende i et samfunn
som har stort press og tempo.
Hør historien til Ida-Michelle som ikke taklet dette.

IMPONERT MINISTER

– Jeg ble veldig imponert første gangen jeg møtte Linda. Hun fortalte en historie som godt oppsummeres i navnet på virksomheten, Fra offer til kriger. Det er en historie og kompetanse som ikke kan formidles og læres uten at en faktisk selv har vært pasient. Det er utrolig flott at hun har skapt sin egen arbeidsplass og samtidig hjelper mange andre, sier helseminister Bent Høie. Han mener Linda har vært en inspirasjon i visjonen om å skape «pasientens helsetjeneste». – En del av dette ar­-beidet er at det ikke skal tas noen beslutninger om meg – uten meg i helse-­tjenesten. Det innebærer at pasientene og brukerne får bidra med sin kompetanse, både i utformingen av behandlingstilbudet, men også i beslutningene om hvordan vi organiserer helsetjenestene, mener Høie. Han forteller at det nå ansettes flere erfaringskonsulenter i helsetjenesten. Da de lagde Nasjonal helse- og sykehusplan, fikk han følgende råd fra pasienter og pårørende: «Å mestre egen sykdom er en medisin som brukes for lite». – Det synes jeg er godt sagt. Pasienten lever med egen helse hele året, mens de bare møter helsetjenesten en gang imellom. Det er pasienten som vet «hva som er viktig for meg». Det kan være krevende for helsepersonell å ta pasienten med i råd. Men ved å gjøre det, vil pasientene mest sannsynlig bli bedre i stand til å mestre livet med sykdom, mener helseministeren.

Last ned artikkelen
linda-annelise
Artikkel fra:

Hjemmet – Helse 2018