Tag Archives: sosialt entreprenørskap

Drømmer BLIR virkelige! -umuligheter er faktisk yrket mitt.

I Fra offer til kriger fokuserer vi på deltakernes mål og drømmer. I dag opplevde jeg en egen drøm gå i oppfyllelse.

Jeg har startet et sosialt entreprenørskap og en kan i seg selv si at det er vilt utfra hvordan tingenes tilstand var for 10 år siden. Da var jeg gitt opp av systemet. Jeg ble betegnet med en marginal funksjonsevne og uten boevne.