Symptom eller kvalifikasjon? Hvem definerer?

paulo_coelho_i_learned_long_ago_that_in_order_to_heal_my_wounds_i_must_have_the_courage_to_face_up_to_them

img_0397

Utfra hvordan jeg har hørt mennesker snakke forskjellig når jeg presenterer meg som kursholder kontra da jeg var pasient fikk jeg ideen om å slå disse sammen til et tenkt scenario. En lege skal være med på intervju av søkere på en ledig stilling som sykepleier på en avdeling. Legen har litt lite tid så før jobbintervjuet med en søker skal legen ta imot en ny pasient.

dscn4867-2

Utdrag fra en tenkt inntaksamtale:

Hvordan vil du beskrive deg selv med 3 setninger?

Jeg liker å hjelpe andre mennesker. Jeg liker å tenke frem nye ideer og jeg er opptatt av ærlighet.

Hva er dine sterke sider?

Jeg er ærlig. Jeg liker å jobbe, men jobber oftest best på sene kvelder og helger. Jeg er veldig positiv.

Hvor ser du deg selv om 5 år?

Om 5 år driver jeg mitt eget firma, som skal jobbe for og med andre som har fått psykiske helseproblemer. Jeg har fått være med å påvirke tjenester i psykisk helse på en god måte. Både i holdninger og behandling, men også med tanke på å redusere tvang og at alle pasienter skal ha en god rettsikkerhet og gode klagemuligheter.

Journalnotat:

Pasienten har en kjent alvorlig psykisk lidelse. Pasienten er ikke realitetsorientert i forhold til eget liv. Hun virker lettere oppstemt, mulig hypoman. Dette må undersøkes nærmere under innleggelse. Hun drar frem ærlighet 2 ganger under samtalen. Vær obs på at dette kan være for å skape en tillit til pasient, råder derfor avdeling til å la pasienten opparbeide seg tillit til å vise om dette er reelt.

Pasienten sier at hun har en dårlig døgnrytme og klarer ikke skille dag/kveld og ukedager/helger. I tillegg til hennes oppstemthet må hun begrenses for inntrykk for å unngå å stige ytterligere til manisk fase.

I forhold til planer i sin fremtid har pasienten klare grandiose planer og mangler realitetsorientering. Dette grenser mot vrangforestillinger, men begrenset stimuli vil kanskje dempe dette.

Legens vurdering:

Pasienten overføres til skjermet avdeling for å unngå stimuli og inntrykk. Medisiner for å berolige gis ved behov. Observere forverring av hennes vrangforestillinger.

miracles-room-2

Så gikk legen videre til jobbintervjuet.

Utdrag fra et tenkt jobbintervju

Hvordan vil du beskrive deg selv med 3 ord?

Jeg liker å hjelpe andre mennesker. Jeg liker å tenke frem nye ideer og jeg er opptatt av ærlighet.

Hva er dine sterke sider?

Jeg er ærlig. Jeg liker å jobbe, men jobber oftest best på sene kvelder og helger. Jeg er veldig positiv.

Hvor ser du deg selv om 5 år?

Om 5 år driver jobber med psykisk helse med et nytt fokus. Det handler om å se hele mennesket, ikke bare diagnose. Dette gjør at jeg har fått være med å påvirke tjenester i psykisk helse på en god måte. Både i holdninger og behandling, men også med tanke på å få flere i en bedring.

Fra referatet etter jobbintervjuet:

Kandidaten er positiv og virker tillitsfull. Kandidaten kan også jobbe kvelder og helger, noe som er ideelt med tanke på å jobbe turnus. Kandidaten liker også nytenkning og virker å ha reflekterte tanker om å få tilført nye tanker i avdeling. Kandidaten har helt klart ambisjoner med sitt arbeide, noe som viser gjennom intervjuet at dette er det rette arbeidsfeltet. Det viser også helt klare faglige forutsetninger.

Vurdering:

Anbefaler å ansette kandidaten.

Jeg opplever at hvilken kontekst en møter mennesker har på har mye å si for hva man ser, og hva man ser etter.

Foto «Rød kopp»: Ida-Michelle Pedersen

little-time-e1403190331885

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *