Bakgrunn

Historien bak Fra Offer til Kriger

Linda bygget tilbudet hun savnet selv

Etter til sammen 9 år på psykiatrisk sykehus og som varig ufør, kom vår daglige leder Linda Øye omsider tilbake i arbeid. Fra Offer til Kriger startet med kurs i 2014, og Linda bygget et tilbud som hun selv hadde savnet. Hun fjernet det hun selv ikke likte i det hun ble tilbudt fra det offentlige hjelpeapparatet, og la til det hun savnet.

Mange som blir syke sitter med en følelse av å være annerledes enn andre, og setter seg på siden av samfunnet. De blir hindret i å ha en reell deltakelse i samfunnet blant annet fordi mange ser seg selv som svake og/eller mislykket. 

Mye motgang kan føre til at du blir mer bevisst på dine mangler og svakheter enn dine styrker og det du mestrer. For mange fører dette til at  man ubevisst havner i en offerrolle.

PRIMUS MOTOR: Linda Øye er gründer i Fra Offer til Kriger

Ny forståelse gir unik tilnærming

Vår erfaring og bakgrunn gir oss en unik tilnærming til både problemstillinger og løsninger. Vi kan møte mennesker med en ny forståelse og metoder som er bygget på erfaringskompetanse. Hos oss jobber vi med deltakere som vil slippe begrensningene fra fortiden og jobbe med fokus på fremtiden.

I 2019 ble vi tiltaksarrangør for NAV og har nå 18 plasser for krigere mellom 18 og 30 år.

Linda har mottatt flere priser for sitt arbeid. Hun vant Bragdprisen i 2018 og Slam på Garborgdagar 2019 og ble Årets Ildsjel hos Talerlisten 2022.

Via Talerlisten er det mulig å booke foredrag med Linda Øye.

Å våge, tro og drømme!