Om oss

Fra Offer til Kriger:

Vi driver Sosialt entreprenørskap for unge voksne

Fra Offer til Kriger er et ideelt AS og sosialt entreprenørskap etablert av Linda Øye i 2014. Selskapet har et tilbud som hun selv savnet etter bedring etter lang psykisk sykdom. Det var ikke hennes psykiske lidelse som var  det største hinderet for å reise seg igjen, men at hun hadde gått inn i offerrollen.

Konseptet vårt går ut på å snu tankegangen fra offer til kriger. Selskapet driver arbeidsforberedende trening for unge mellom 18 og 30 år, som har psykiske utfordringer. Ved å sette i gang ulike prosjekter basert på krigernes interesseområder, bygges mentale muskler, mestring og tilhørighet. Fokus er på hva den enkelte kan.

Linda Øye, daglig leder

Arbeidsgivere:

Hva oppleves som utfordrende med å ansette noen med psykiske lidelser?

Våre krigere er fra kommunene i Sør-Rogaland, og kommer via NAV. De er i alderen 18-30 år. De har psykiske plager og har ofte sittet isolert. Vi har mange «lave stemmer», som andre tiltaksarrangører ofte ikke vet hvordan de skal møte. Til tross for dette hadde vi 75% tilbake til skole/arbeid siste kvartal 2021, og første halvår 2022 var resultatet 70%. 

Vårt produkt er å få krigerne til å tro på seg selv og være trygge nok til å jobbe i en bedrift, uten tilrettelegging.

Hele vårt tilbud er bygget opp etter undersøkelser hos arbeidsgivere. Vi lytter til hva bedrifter opplever som utfordrende med å ansette mennesker med psykiske problemer. Arbeidsgiverne beskriver det gjerne som vanskelig å måtte ta så mye hensyn. De er usikre og redde for å gjøre feil. Noen har sågar følt at de har måttet ansette en psykolog for å kunne gi skikkelig oppfølging.

Vi systematiserer alle tilbakemeldinger fra arbeidsgiverne og konsentrerer oss om å jobbe med å fjerne det som blir beskrevet som problematisk og utfordrende, for eksempel «snakket kun om sine begrensninger og sin bagasje», «gjemte seg i mobilen», «uteble uten beskjed» og «klarte ikke å møte i kantine/lunsj».

Summen av dette gjør at det kan være vanskelig å bli inkludert i arbeidsmiljøet på en god måte. 

 

Fokus på det du kan:

Det starter med lunsjpausene

Krigerne skal ulike veier, men vi sikter oss inn på den vanskeligste plassen i alle bedrifter, for de fleste av oss: Lunsjrommet. Har de faste plasser? Hva snakker de om? Hvilken humor har de?

Vi lærer krigerne å spille hverandre gode, hjelpe hverandre med ulik kompetanse, ikke latterliggjøre og håne. Samt å møte på tiden, bidra og forvente at de gjør sitt beste.

Vi jobber etter samme forståelse av at vi har ikke fokus på hva du feiler, vi vil se hva du kan. Vi har ingen helsefaglige ansatte, da det ikke finnes noen psykisk måte å jobbe på. Dette gjør også at vi har et unikt samarbeid med psykiske helsetjenester, barnevern, kriminalomsorg, OT-tjenester og NAV. De tar seg av det du feiler, slik at vi kan ha fokus på det du kan.

Sosialt entreprenørskap:

Vårt arbeid har dokumentert sosial effekt

Vi har allerede en dokumentert sosial effekt både gjennom antall krigere som går videre, og at disse blir bevisstgjort sin rolle som ambassadører for kommende krigere. Dette viser godt igjen og vi opplever at arbeidsgivere henvender seg til oss for å ansette krigere. Videre viser våre masteroppgaver at målgruppen får mentale muskler og kommer seg videre.

Sosialt entreprenørskap handler om å utvikle og ta i bruk nye løsninger som gir resultater, både sosialt og økonomisk. Sosiale entreprenører kan gjennom erfaringsbasert kunnskap, praktiske erfaringer og egne nettverk ha fortrinn framfor tradisjonelle offentlige løsninger.

Å våge, tro og drømme!