crazy enough to be normal

Gründer av Fra offer til kriger Linda Øye var med på Tedx Stavanger i juni 2019. Her kan dere se hennes innslag: Crazy enough to be normal 💗 

 

bakgrunn

I 2010, da Linda var fylkesleder i en brukerorganisasjon startet hun opp stigmasamlinger, som var 2 helger i året med refleksjon over forskjellige tema innen stigmatisering. Hver samling ble startet med å snakke om egenstigmatisering. Målet var at organisasjonen skulle bli mer bevisst på forskjellige typer stigma. Det viste seg «en skjult bonuseffekt». Alle deltakerne beskrev en personlig vekst med bakgrunn av å bli bevisste hvordan de ubevisst hadde stigmatisert seg selv. Det er disse erfaringene som nå er bygget videre og spisset til å bli Fra offer til kriger.

 

hva er sosialt entreprenørskap

Sosialt entreprenørskap handler om å utvikle og ta i bruk nye løsninger som gir resultater både sosialt og økonomisk. Sosiale entreprenører kan gjennom erfaringsbasert kunnskap, praktiske erfaringer og egne nettverk ha fortrinn framfor tradisjonelle offentlige løsninger. Sosiale entreprenører brenner for dem de prøver å hjelpe. Fra offer til kriger er derfor i stor grad avhengig av sine gode givere, både det private og offentlige for å beholde og øke aktiviteten. 

 

kurs og FOREDRAG

Første «fra offer til kriger» kurs ble gjennomført i 2014. I Fra offer til kriger kurs mener vi at fag- og erfaringskompetanse er veien å gå for å gi mennesker en mulighet til en reell deltakelse i livet. Mye motgang kan føre til at du blir mer bevisst dine feil og mangler enn dine styrker og det du mestrer. Dette fører for mange at ubevisst havner i en offer-rolle.Det er et viktig grunnlag i kurset at Linda har tatt bort det hun selv ikke likte i de kurs hun selv har deltatt i og i de tilbudene hun selv ble tilbudt det offentlige hjelpeapparatet. I våre kurs jobber vi med deltakere som vil slippe begrensningene fra fortiden og jobbe med fokus på fremtiden, der håpet ligger.

Linda Øye
Günder & Utvikler

Fra Offer Til Kriger AS

Les mer om Linda

Linda Øye driver Fra offer til kriger, et sosialt entreprenørskap som jobber med kurs, foredrag og veiledning. Hun jobber for å normalisere galskap. Dette har hun gode forutsetninger til å klare, da hun har jobbet seg fra å være varig ufør, til i dag å drive sitt eget firma med flere ansatte. 

Å våge, tro og drømme!